ZNACZENIE I POTRZEBA PROPAGANDY | Hip Hop Media //////

 

ZNACZENIE I POTRZEBA PROPAGANDY

Książka przechowuje dorobek myślowy pokolenia i pozwala przekazywać go w każdej chwili szerokim rzeszom czytelników. Dzięki temu zajmuje ona szczególne miejsce w grupie środków oddziaływania. Lektura książek ma istotne znaczenie jako czynnik kształce­nia myśli i krytycyzmu, rozszerzania horyzontów wiedzy, zdo­bywania materiałów do porównań i wniosków. To lektura roz­budza zainteresowania, dzięki niej życie i świat stają się bardziej interesujące, pomaga zdobyć się na wysiłek i dyscyplinę w reali­zacji własnych zamierzeń.Utwory pisarzy dawnych to artystyczny przyczynek do dzie­jów naszego narodu; w nich znajdujemy bogactwo myśli i prze­żyć pokoleń, które walczyły, budowały nasz kraj i naszą kulturę.

 

Dodaj komentarz