W PRASIE CODZIENNEJ | Hip Hop Media //////

 

W PRASIE CODZIENNEJ

Recenzja jest na pewno najbardziej wni­kliwą informacją o nowym wydawnictwie. Jej zaletą jest to, że pisana jest przez znawcę, krytyka umiejącego czytać i patrzeć wnikliwie, umiejącego dostrzegać te wartości i te niedostatki, których nie dostrzeże początkujący czytelnik. Słabością recenzji jest to, że ogólnie jest ich za mało, że dotyczą tylko niektórych książek, że większość ich mieści się w pismach literackich, natomiast niewiele ich jeszcze w prasie codziennej i w czasopismach wielonakładowych. Mimo tych nie­dostatków informacje w”formie recenzji cieszą się dużym auto­rytetem czytelników i przekazywane są szeroko w rozmowach bezpośrednich. Uzupełnieniem recenzji są prasowe i radiowe przeglądy, nowości.

 

Dodaj komentarz