W ODNIESIENIU DO WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY | Hip Hop Media //////

 

W ODNIESIENIU DO WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY

Księgarz nie zawsze ma czas i warunki do czytania wszyst­kich utworów literackich. Dlatego powinien systematycznie się­gać do recenzji i korzystać ze źródłowych materiałów informa­cyjno-bibliograficznych. . Musi on bowiem umieć powiedzieć o  każdej książce współczesnego pisarza.Istotną pomoc dla księgarza i zachętę dla czytelnika stanowią adnotacje na skrzydełkach obwolut, dotyczące treści lub sylwetki autora książki. Istotne jest to wtedy, gdy księgarz z różnych powodów nie zdążył zapoznać się, chociażby pobieżnie, z treścią dzieła lub gdy autor jest księgarzowi nieznany.W odniesieniu do współczesnej literatury pięknej nie wystar­czą normalne zabiegi reklamowe.

 

Dodaj komentarz