REALNE KOSZTY | Hip Hop Media //////

 

REALNE KOSZTY

Zdjęcie autora estetycznie połączone z wywieszką informa­cyjną jest konieczne. Chodzi o to, iż okno wystawowe ma po­wiedzieć wszystko: że w dniu x i o godz. y, autor,.który nazywa się „z”,’-a-wygląda jak na wystawionym zdjęciu, będzie podpi­sywał swoje książki, które właśnie leżą na wystawie , i będzie rozmawiał z czytelnikami o sprawach ze swoją twórczością zwią­zanych, bądź o problemach literatury. Realne koszty tak zaplanowanej imprezy są niewielkie. Koszt elementów: dekoracyjnych (wywieszka) oraz kwiatów (wskazane wręczyć autorowi po zakończeniu), ewentualnie wycłatek zwią­zany z powiększeniem fotografii autora — wszystko to wynosi około stu lub’ stukilkudziesięciu złotych. A wiadomo, że jest to również reklama i sprzedaż książek oraz reklama samej księ­garni w środowisku.

 

Dodaj komentarz