OCZYWISTA KRYTYKA LITERACKA | Hip Hop Media //////

 

OCZYWISTA KRYTYKA LITERACKA

Jest oczywiście rzeczą krytyki literackiej, krytyki- doświadczo­nych pisarzy oraz wnikliwej selekcji wydawniczej popartej opmią księgarstwa — by z powodzi różnej wartości debiutów wyławiać zadatki talentów i udzielać im wszechstronnego poparcia. W życzliwej postawie księgarza wobec książek młodych pi­sarzy, w wysiłkach na rzecz popularyzacji tych książek zawarty jest konkretny wkład księgarstwa w rozwój polskiej literatury współczesnej. Jest to właśnie cechą obecnego ustroju, że państwo ludowe sprawując opiekę nad upowszechnieniem kultury, jest jednocześnie głównym opiekunem (mecenasem) twórczości lite­rackiej. Odpowiedzialny wycinek tego mecenatu sprawuje właś­nie księgarz.

 

Dodaj komentarz