NAJISTOTNIEJSZE WZGLĘDY | Hip Hop Media //////

 

NAJISTOTNIEJSZE WZGLĘDY

Literatura piękna stanowiła dawniej i stanowi dziś jeden z istotnych mierników rozwoju kultury narodowej, a znajomość tej literatury, sięganie do jej dorobku to najwłaściwsza droga do poznania i zrozumienia dróg rozwoju naszej kultury. Oto najistotniejsze względy, dla których praca nad upo­wszechnieniem czytelnictwa literatury pięknej jest. konkretnym wkładem w upowszechnienie kultury narodowej. Propagując książki polskich pisarzy współczesnych. księgarz uczestniczy w konfrontacji utworu literackiego z życiem, konfrontacji lite­rackiej wizji z rzeczywistością dzisiejszego dnia.Głównym nurtem informacji o wychodzącej na rynek księ­garski literaturze współczesnej jest recenzja w prasie, w ra­dio i telewizji. O roli i znaczeniu recenzji mówiliśmy już w po­przednich wykładach.

 

Dodaj komentarz