CECHY I ZNACZENIE KIERMASZÓW | Hip Hop Media //////

 

CECHY I ZNACZENIE KIERMASZÓW

Najpełniejszym uzasadnieniem powo­dzenia dzisiejszych kiermaszy jest przede wszystkim masowe zapotrzebowanie na książkę. W latach 1947 i 1948 wydawcy prowadzący wtedy jedno­cześnie działalność księgarską zaczęli wychodzić z książką na ulicę. Pierwszy w pełnym tego słowa znaczeniu kiermasz książkizorganizowany został w czasie Tygodnia Oświaty, Książki i Pra­sy w 1949 r. (od 2 do 8 maja) w Alejach Ujazdowskich w War­szawie. Kiermasz ten służył przede wszystkim — jeśli nie wy­łącznie — celom propagandy czytelnictwa i spotkał się z ogrom­nym zainteresowaniem, stając się z miejsca jedną z najbardziej masowych i atrakcyjnych imprez Tygodnia. Ówczesny miesięcz­nik „Praca Księgarska’’ nr 5/49 stwierdzał: „Połączenie propa­gandy i sprzedaży książek z elementami zabawy ludowej dało więc bardzo szcześliwe wyniki.

 

Dodaj komentarz